Světová náboženství
Světová náboženství - informační web o náboženství ve světě

Náboženství

Náboženství hluboce poznamenala kulturu i dějiny národů. Náboženská zkušenost je univerzální. Nicméně náboženské pole nepokrývá všechny složky života ve společnosti.

Z celkového počtu světové populace kolem 15% osob nevyznává náboženství žádné. Dokonce kolem 4% osob se staví proti jakékoli formě náboženské víry či praxe.

Náboženství je lidský fenomén, který není snadné definovat. Bylo vytvořeno mnoho definic náboženství, které se ale snaží vyvarovat úzké definici a tím se tyto definice často zlehčují a zobecňují…

Dalo by se tedy říci, že náboženství je společným názvem pro převládající náboženské systémy, pro menší hnutí i proudy.

Tyto webové stránky se vám pokusí představit jednotlivá významná náboženství na naší modré planetě. Máte-li k webu připomínky či návrhy na spolupráci, kontaktujte nás