Světová náboženství
Světová náboženství » Taoismus

Taoismus

Taoismus je jedním ze základních směrů staročínské filosofie, jenž vznikl pravděpodobně v 5.století př.Kr., i když mnohé prameny kladou jeho vznik - zároveň s údaji o životě jeho zakladatele, mudrce Lao-c' - až do 4.století př.Kr.; ve 3.století n.l. se zformulovala jeho teologicko-rituální struktura a taoismus se stal státním náboženstvím (až do 10.stol.).

Cílem tohoto poměrně jednoduchého, lidového náboženství je naprosté splynutí člověka s přírodou, které má zajistit nesmrtelnost nebo alespoň dlouhý život. Tohoto splynutí je dosaženo pomocí meditací, duchovních i tělesných cvičení, diet a vzděláváním.

Lao-c’

Muž jménem Lao-c’ (a jeho kniha Tao-te-ťing neboli Kniha o Tao (Cestě) a ctnosti) je považován za zakladatele tohoto směru.

V legendách se píše, že Lao-c’ žil mezi léty 570-490 př.n.l.

V zápiscích čínského historika je obsažen životopis Lao-c’, který byl pravděpodobně starším současníkem Konfucia, neboť dále se píše o jejich setkání, kdy ho Konfucius přišel navštívit do starého hlavního města dynastie Čou, když hledal instrukce o obřadech. Lao-c’ Konfuciovi řekl, že hledá slova lidí, kteří se už dávno i s kostmi proměnili na prach, a že by se měl zbavit chtíče, arogance a ctižádosti. Lao-c’ doporučil Konfuciovi, aby se snažil udržet svět tak jednoduchý, jak jen může být, nesnažil se ho zlepšovat a byl přirozený. Na Konfucia udělala moudrost Lao-c’ nejlepší dojem a porovnával ho s drakem, letícím na větru. Když Lao-c’ uviděl, ze stát Čou upadá, rozhodl se odejít do samoty.

Sepsal své učení a myšlenky v knize Tao-te-ťing a pak už o něm nikdo neslyšel

Jin a Jang

Význam Tao nemůžeme poznat a pochopit, ale můžeme si uvědomit jeho přítomnost a podřídit se jeho zákonům. Ideálem života taoismu je návrat k pravé lidské povaze, která se vyznačuje neznalostí a nežádostivostí.V čínské kosmologii ovládají celý vesmír dvě protikladné síly: jin a jang.

  • Jang zahrnuje vlastnost světla, tvrdosti a mužskosti
  • Jin představuje tmu, měkkost a ženskost.

Taoismus usiluje o harmonii mezi těmito principy, ale upřednostňuje pasivitu a poddajnost jin. S tím souvisí zásada nekonání.

Podstata Taoismu

Taoismus nechává věci, tak jak jsou. Tao na věci nepůsobí, ani se do nich nevměšuje, ale ponechává je jejich vlastnímu vývoji, a tak dosáhne výsledku přirozeně.

Zásada nekonání neříká, abychom "nedělali nic", což by naznačovalo lenost a nedostatek uvažování, ale spíše neholdovat marné snaze a nedělat nic, co by protiřečilo přírodě.

Moudrost podle Lao-c’ není to samé jako vědění a chytrost. Pravá moudrost spočívá v prázdné mysli, oproštěné od vědění, neboť vědění a poznání je zavádějící.

Meditace

Podstatou meditace je nečinění, vnitřní klid, nezasahování do přirozeného chodu věcí, aby mohly tvořivé síly Taa působit.

Tao je možné se učit, ale je nemožné Tao vyučovat.
Tao je možné hledat, ale je nemožné ho nalézt, přitom není žádné místo, kde by Tao nebylo.
Tao je v přirozenosti přírody.
Tao nelze vyjádřit slovy.
Dosažení Tao brání bohatství, úspěch, kariéra.

Taoisté říkají, že všechno se vztahuje k něčemu. Zamračený den je možno takto označit pouze ve srovnání se slunečním. Pokud se tedy taoisty zeptáme, zda je něco dobré, odpoví "Ve srovnání s čím?"

Podle této filozofie dobro a zlo nejsou příliš vzdáleny od sebe - strasti je tedy třeba snášet s klidem.

Svět přírody není ani dobrý, ani zlý, prostě je. Úspěch i nezdar, sláva i anonymita, bohatství a chudoba - mají vždy stejné výhody a nevýhody.

Taoisté proto dávají přednost prostému životu v souladu s přírodou, před kariérou a úspěchem. Vyhledávají krásná místa a snaží se v sobě rozvíjet klid a mír. Pro taoisty je důležité zdravé tělo.

"Jak by mohl člověk dosáhnout spojení s vesmírem, když nemá v pořádku ani své tělo?" Proto je s taoismem spojeno množství léčebných a stravovacích praktik - alchymie, akupunktura, akupresura, orientální medicína, využívání tisíců rostlin, nauka o vyvážené stravě. Za důležitá jsou považována tělesná cvičení, včetně dechových. Zájmem Tao je tento pozemský život, který se snaží co nejvíce prodloužit. Taoisté se brání tužbám a nestřídmostem. Doufají, že lze dosáhnout nesmrtelnosti tak, že v okamžiku smrti dojde k proměně těla, které pak vystoupí na nebesa.

Principy taoismu

Taoismus má principy celkem tři:

  • tao (cesta)
  • te (ctnost, projev taa)
  • wu-wej (aktivní nečinění)